Potkaise, syötä ja tähtää kohti kestäviä ja tukevia maalejamme!