Leikkipaikkojen turvatarkastukset, kunnostukset ja toteutukset Leikkiturvan avulla

Leikkiturva turvaa lasten leikit

Asiakkaidemme yleisimmät kysymykset liittyvät meille tärkeimpään aiheeseen, eli välineiden ja koko leikkipaikan turvallisuuteen.

Vahinkojen välttämiseksi on tärkeää panostaa leikkipaikan turvallisuuteen alusta asti ja ottaa vuosittaiset tarkistukset vakavasti. Huolellisen ylläpidon ja omistautuneen urakoitsijan avulla kunnostukset ja rakennusprojektit sujuvat huolettomasti. Meille on tärkeää, että asiakkaamme on mukana suunnittelussa ja tuntee prosessin vaiheet. Siksi päätimme listata yleisimmät vaiheet, joita turvatarkastukseen, sekä uuden leikkipuiston rakentamiseen kuuluu.

Mitä tapahtuu turvatarkastuksen jälkeen?

Tärkeimmät palvelut, joita tarjoamme, ovat vuosittaiset leikkipaikkojen turvatarkastukset, jotka ovat taloyhtiöille ja päiväkodeille lakisääteisiä. Taloyhtiöt ja päiväkodit ovat vastuussa leikkipaikkojensa päivittäisestä kunnosta, turvallisuudesta, sekä vuosittaisen turvatarkastuksen hoitamisesta. Jos turvatarkastuksista ei huolehdita ja vahinko sattuu leikkipaikalla, vakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoja, vaan korvausmaksuista vastuussa on silloin taloyhtiö tai päiväkoti/palveluntarjoaja itse.

Turvatarkastuksen järjestäminen on Leikkiturvan kanssa helppoa. Huolehdimme leikkipaikan puutteiden kartoittamisen ja tarjoamme erilaisia ratkaisuja niiden korjaamiseen.

1. Leikkipaikan tarkastus ja dokumentointi

Kun asiakas on pyytänyt turvatarkastusta, tulemme paikan päälle tutkimaan leikkipaikan ja leikkivälineet, sekä käymme alueen ja välineet läpi vikojen, puutteiden ja rikkinäisten tai huonokuntoisten osien varalta. Dokumentoimme tarkasti kaikki löytämämme puutteet ja koostamme niistä tarkastusraportin.

Kun leikkipaikan tarpeet on kartoitettu, asiakas voi pyytää meiltä tarjouksen leikkipaikan- ja välineiden kunnostuksesta. Jos leikkipaikka ei ole muodoltaan selkeän neliskanttinen vaan hieman moniulotteisempi, käymme tarvittaessa kuvaamassa paikan dronella ylhäältäpäin, että saamme selkeän kuvan ja mittakaavan alueesta tulevia korjauksia sekä uusien välineiden suunnittelua varten.

2. Suunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa

Kun leikkipaikka on tarkastettu ja tarvittavat kuvat ja tiedot kerätty, aletaan suunnittelemaan tarvittavat välineiden kunnostukset tai korvaamiset, sekä myös uudet leikkivälineet, joita leikkipaikalle lisätään. Suunnittelussa otamme aina huomioon asiakkaan toiveet, ja pyrimme myös ehdottamaan asiakkaalle parhaiten toimivia ratkaisuja. Suunnitelman pohjalta teemme asiakkaalle tarjouksen, jonka hän voi viedä käsiteltäväksi taloyhtiön tai päiväkodin hallitukseen.

3. Puutteet korjataan ja tarkastaja suorittaa lopputarkistuksen

Jos taloyhtiön hallitus tai päiväkoti hyväksyy tarjouksen, siirrymme suoraan tilaamaan sovitut välineet, suunnittelemme aikataulun remontille ja aloitamme työt. Remontin aikana huollamme kaikki vialliset leikkivälineet, joita tarkastuksessa löydettiin ja asennamme uudet leikkivälineet. Prosessin lopuksi leikkipaikalle tehdään lopputarkastus, ja kun tarkastaja on antanut hyväksyntänsä, uusi leikkipaikka on valmis kovaankin käyttöön.

 

“Taloyhtiön ja päiväkodin/palveluntarjoajan vastuuksi jää leikkikentän turvallisuudesta vastaaminen päivittäisen huolenpidon ja vuosittaisten turvatarkastusten avulla.”

 

Leikkikentän välineiden kuntoa on pidettävä tarkasti silmällä koko niiden käyttöajan. Talviaikaan esimerkiksi kiipeilytelineiden tasanteet ja portaat on puhdistettava lumesta tai jäästä, tai tarpeen vaatiessa poistettava käytöstä talven ajaksi; huonossa kunnossa olevien välineiden riskit eivät katoa, vaikka ne peittyisivät lumen alle.

4. Suunnitelma joustaa tarvittaessa

Leikkipaikan suunnitelmaa ei ole kiveen hakattu, vaan muutoksia voi tarpeen tullen tehdä vielä rakentamisen aikanakin, niin asiakkaan toiveesta, kuin asentajan suosituksesta. Paikan päällä olevat asentajat ovat parhaat henkilöt, joiden kanssa asiakas voi keskustella ja sopia tarvittavista muutoksista alkuperäiseen suunnitelmaan.

Joissain projekteissa käy rakentamisen aikana ilmi, että leikkipaikan alue ei ole tarpeeksi tasainen, tai rakennusvaiheen aikana asentajat voivat huomata ympäristössä muuttujia, joiden takia suunnitelmaan kannattaa tehdä muutoksia. Kaikki tällaiset tilanteet käydään aina asiakkaan kanssa työmaalla läpi ja päätökset suunnitelman muutoksista tehdään yhdessä. Asentajamme ovat kokeneita ammattilaisia, eivätkä he ehdota muutoksia turhan päiten, vaan heidän työnsä laatu perustuu täysin EN 1176 leikkipaikkastandardiin.

 

“Kun työntekijät ovat päteviä ja kokeneita, työn laatu on aina korkea.”

 

Uusi leikkipaikka suunnitellaan ja toteutetaan ammattitaidolla

Uuden leikkipaikan rakentaminen ei loppujen lopuksi ole sen monimutkaisempi prosessi, kuin vanhan kunnostaminenkaan. Uutta leikkipaikkaa suunnitellessa tarvitaan meidän ja asiakkaan lisäksi muitakin ammattilaisia, ja yhteistyön avulla varmistetaan, että lopputuloksesta tulee hauska, viihtyisä ja ennen kaikkea turvallinen.

1. Suunnitelma luodaan arkkitehdin keräämien tietojen pohjalta

Kun uutta leikkipaikkaa aletaan suunnittelemaan täysin puhtaalta pöydältä, eikä kyseessä ole esimerkiksi entisen leikkipaikan kunnostus, asiakkaamme työskentelevät ensin muun muassa maisema-arkkitehdin kanssa, joka tutustuu alueeseen, jolle leikkipaikkaa kaavaillaan, ja laatii suunnitelmat sekä ottaa asianmukaiset kuvat paikasta. Seuraavaksi me tutustumme arkkitehdin keräämiin tietoihin ja kuviin ja käymme läpi alueen erikoisemmat piirteet tarvittaessa asiakkaan, ja usein myös arkkitehdin kanssa.

 

“Suunnittelussa otamme aina huomioon asiakkaan toiveet, ja pyrimme myös ehdottamaan asiakkaalle parhaiten toimivia ratkaisuja.”

 

2. Työn jälkeä seurataan alusta loppuun asti

Kun projekti on suunniteltu, voimme aloittaa työt. Jos alueen valmistelu vaatii massanvaihtoja ennen välineiden asennusta, ne hoituvat meidän asentajiltamme. Kun pohjatyöt on tehty, asennamme turva-alustat ja leikkivälineet. Projektin aikana tehdään myös välitarkistuksia, joilla varmistetaan, että tehdyn työn jälki on hyvä ja sitä on turvallinen jatkaa. Laadunhallinnan varmistamiseksi myös valvoja voi tarvittaessa käydä paikalla tarkistamassa remontin etenemisen.

3. Valmis leikkipaikka dokumentoidaan ja tarkastaja suorittaa käyttöönottotarkastuksen

Leikkipaikka on melkein valmis, ja jäljellä on enää käyttöönottotarkastus, sekä uusien välineiden ja tehdyn työn valokuvaus ja dokumentointi. Paikalle pyydettävä tarkastaja on pääsääntöisesti ulkopuolinen, ja yleisesti urakoitsija itse ei saa tarkastaa omaa työtään. Kun tarkastaja on antanut hyväksyntänsä, leikkipaikka on valmis ottamaan leikkijät vastaan.

Taloyhtiön ja päiväkodin/palveluntarjoajan vastuuksi jää leikkikentän turvallisuudesta vastaaminen päivittäisen huolenpidon ja vuosittaisten turvatarkastusten avulla. Jos leikkivälineitä ei tarkasteta riittävän usein, aluksi pienetkin viat/puutteet voivat muuttua vaarallisiksi riskitekijöiksi. Leikkipaikan välineiden turvallisuudesta on huolehdittava koko niiden käyttöiän ajan.

Turvallisuus edellä

Turvatarkastuksia varten meillä on viisi sertifioitua tarkastajaa, ja kahdella asentajistamme on tarkastajan pätevyydet, eli työmaalla on aina paikalla asentaja, joka tuntee säädökset ja kriteerit, jotka EN 1176 leikkipaikkastandardi määrittää. Kun työntekijät ovat päteviä ja kokeneita, työn laatu on aina korkea.

Monet asiakkaidemme kysymyksistä koskevat usein tiettyjä leikkivälineitä. Yleinen kysymys koskee esimerkiksi trampoliineja, ja sitä, voimmeko asentaa niitä asiakkaiden leikkipaikalle. Me työskentelemme täysin EN 1176 standardin mukaisesti, eli rakennamme ja asennamme vain standardin mukaisia välineitä leikkipaikoille ja noudatamme tarkasti leikkivälineiden valmistajien asennusohjeita, sekä leikkikentän ylläpitäjän huoltosuunnitelmaa. Kuluttajille suunnatut välineet, mukaan lukien trampoliinit, eivät ole standardin mukaisia, emmekä siis asenna niitä. Maahan upotettavat trampoliinit yleensä täyttävät EN standardit.

 

“Meille ensisijaista on aina turvallisuus.”

 

Vaikka yleinen viihtyvyys ja tietenkin itse leikkikokemus ovat tärkeitä, meille ensisijaista on aina turvallisuus. Otamme turvallisuudessa huomioon myös ympäristön, johon leikkipaikka rakennetaan: mitkä puut ovat turvallisia, ovatko ympäristön kasvit piikikkäitä, tai onko leikkipaikka autotien tai vesistön lähellä. Etenkin päiväkotien leikkikentät tulee lähtökohtaisesti aidata pienten lasten turvallisuuden takaamiseksi. Leikkivälineistä penkkeihin ja kalusteista roskiksiin, jokaisessa leikkipaikkaa koskevassa valinnassa tärkeintä meille on turvallisuus, ja sen ylläpitäminen on meillä keskiössä suunnitteluvaiheesta aina siihen asti, kun lapset leikkivät uusissa leikkivälineissä. Kaikki huomioimamme asiat ja mahdolliset ratkaisut niihin käydään läpi asiakkaan kanssa, jotta lopputuloksena olisi turvallinen ja viihtyisä leikkipaikka.

Varmista leikkipaikkasi välineiden tai pihakalusteiden turvallisuus ja ota meihin yhteyttä turvatarkastusta ja edullista korjaustarjousta varten. Mikäli leikkiväline- tai välineet ovat korjauskelvottomassa kunnossa, valikoimastamme löytyy varmasti leikkipaikallesi sopivat ja entistä ehommat leikkivälineet.

Soita, laita sähköpostia, tai täytä yhteydenottolomake sivuillamme!